Klachten

Klachten? Maak ze bespreekbaar.

Wij doen ons uiterste best om onze patiënten tevreden te houden. Heeft u desondanks toch klachten over uw behandeling of onze praktijk? Maak ze bespreekbaar. Een gesprek met ons kan vaak verheldering geven. U kunt uw ongenoegen kenbaar maken en wij krijgen de mogelijkheid om het hoe en waarom van de behandeling uit te leggen. Meestal is dit afdoende en komen we samen tot een oplossing.

 

Second Opinion
Mochten we er samen niet uit komen, dan bent u vrij om een second opinion aan te vragen bij een andere tandarts. De mening van iemand die buiten deze situatie staat kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of ons om het eigen standpunt te heroverwegen.

Offiële klachtenregeling
Zijn een gesprek en een second opinion niet voldoende om tot een oplossing te komen?
U kunt dan een klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.


Geschil?
Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen.